Prekių grąžinimo taisyklės

BENDROSIOS GRĄŽINAMŲ PREKIŲ NUOSTATOS

Tuo atveju, jei pirkėjas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis ir dėl to negali prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ar įvertinti teikiamų paslaugų pobūdį, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai pardavėjui per 30 (trisdešimt) darbo dienų (toliau d.d) nuo prekių pristatymo dienos.

Jeigu pirkėjas viena sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 30 (trisdešimt) dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas, ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui pardavėjui, ar kitam asmeniui dėl nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 30 dienų jei:

 • grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
 • prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
 • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
 • grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis kvitas (jei jis buvo išduotas).

Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsniu ir „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija).

KADA GRĄŽINIMAS NEGALIMAS?

Šviestuvai arba apšvietimo produktai, kurie buvo gaminami arba modifikuojami individualiai pagal kliento poreikius negali būti grąžinti. Prekes grąžinti gali tik fiziniai asmenys, juridiniams asmenims papildoma grąžinimo garantija nėra taikoma.

Dėl grąžinimo sąlygų kreiptis el.paštu info@sviesoscentras.lt.

Plačiau apie šviestuvų grąžinimą remiantis Vyriausybės nutarimu:
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2014-07-22 Nr. 738, TAR, 2014-07-28, dok. Nr. 10565, galioja nuo 2014-07-29) – nuoroda

NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMAS?

Prekių grąžinimas įsigijus netinkamos kokybės prekę, gedimo ir kitais atvejais, vadovaujantis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija).

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė arba gedimas (garantiniu laikotarpiu), mes įsipareigojame pakeisti netinkamos kokybės arba sugedusią prekę, pakeisti alternatyvia preke, arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad:

 • Prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės;
 • Peržiūros metu nenustatyta pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygotų pažeidimų, sugadinimų, pakeistų detalių;
 • Sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris.

Grąžinant netinkamos kokybės prekę įsipareigojame sugrąžinti Jūsų sumokėtus pinigus per 14 dienų arba pakeisti grąžinamą prekę identiška kokybiška preke per 14 darbo dienų, į kurias neįskaičiuojamas laikas per kurį autorizuotas serviso centras patvirtina, jog prekė nėra pažeista dėl pirkėjo kaltės.

KAIP GRĄŽINTI PREKES?

Grąžinamą prekę prašome pristatyti SVIESOCENTRAS.LT nurodytu korespondencijos adresu. Grąžinant kokybiškas prekes, pirkėjas atsako už:

 • saugų prekių supakavimą;
 • saugų prekių pristatymą į SVIESOSCENTRAS.LT prekių atsiėmimo punktą arba pristatymą nurodytu korespondencijos adresu (išskyrus atvejus, kai gauta ne ta prekė) savo lėšomis;
 • prekės grąžinimo išlaidas.

Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.

Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą).

Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, prašome užpildyti žemiau pateiktos formos prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numerį, datą, prekę, kainą, pristatymo datą. Prašyme taip pat reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

Ginčų atvejų grąžinimų klausimai sprendžiami pagal susitarimą arba LR įstatymų numatyta tvarka.

Prekių grąžinimo / keitimo forma:

Grąžinimai

Įsipareigojame sugrąžinti Jūsų sumokėtus pinigus per 14 dienų, į kurias neįskaičiuojamas laikas per kurį autorizuotas serviso centras patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės (t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir t.t.)

Jei pirkimo metu Jums buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Jūs grąžinote tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, mes galime išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.

Ginčų atvejų grąžinimų klausimai sprendžiami pagal susitarimą arba LR įstatymų numatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie grąžinimus valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos puslapyje:

https://www.vvtat.lt/veiklos-sritys/ne-maisto-produktai/vartotoju-teises-ir-garantijos/714

VVTAT_grazinimo_mitai